คณะที่ปรึกษาสมาคม ปี 2562 /Advisory Board Member
ลำดับ/No. ชื่อ-นามสกุล/Name ตำแหน่ง/Position เบอร์ติดต่อ/Contact
1. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
PROFESSOR KRIENGSAK CHAROENWONGSAK, PHD
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Honorary Advisor
มือถือ/Mobile: 081-776-8989
โทรศัพท์/Tel: 0-2382-1560-2
โทรสาร/Fax: 0-2382-1565
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.grerksthai.com
2. คุณรังสรรค์ อนันต์
MR. RANGSAN ANANT
ประธานที่ปรึกษา
Advisory President
มือถือ/Mobile: 081-701-0377
โทรศัพท์/Tel: 02-949-9572
โทรสาร/Fax: 02-949-9891
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:  
3. คุณบรรจง ฉุดพิมาย
MR. BANJONG CHUDPIMAI
รองประธานที่ปรึกษา
Advisory Vice President
มือถือ/Mobile: 089-053-2255
โทรศัพท์/Tel: 02-949-9572
โทรสาร/Fax: 02-949-9891
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:  
4. คุณสมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข
MR. SOMBOON WASHIRABOONSOOK
ที่ปรึกษา
Advisory
มือถือ/Mobile: 081-207-6484
โทรศัพท์/Tel: 02-538-9236
โทรสาร/Fax:  
อีเมลล์/E-mail:  
Website:  
5. นายสมชาติ นาคบรรจง
MR. SOMCHAT NAKBUNJONG
ที่ปรึกษา
Advisory
มือถือ/Mobile: 081-639-3029
โทรศัพท์/Tel: 02-998-6373-4
โทรสาร/Fax: 02-998-6376
อีเมลล์/E-mail:  
Website:  

แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์