คณะกรรมการผู้บริหารสมาคม ปี 2562 / Board Member
ลำดับ/No. รูป/Photo ชื่อ-นามสกุล/Name ตำแหน่ง/Position เบอร์ติดต่อ/Contact
1. คุณสุรชัย หวังวัฒนานุกุล
MR. SURACHAI WANGWATTANANUKUL
บจง.ท็อปเทีย จำกัด
TOP TIER MANPOWER CO., LTD.
นายกกิตติมศักดิ์
Honorary Chairman
มือถือ/Mobile: 081-806-3051
โทรศัพท์/Tel: 02-433-4116-8
โทรสาร/Fax: 02-424-9996
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
2. นางสาวอรัญญา สกุลโกศล
MISS ARANYA SAKULKOSOL
บจง.บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด
BOSS DELIGHT MANPOWER CO., LTD.
นายกสมาคม
Chairman
มือถือ/Mobile: 085-100-0058
โทรศัพท์/Tel: 02-193-9185
โทรสาร/Fax: 02-193-9186
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
3. นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย
MR. YOTSAPHON KITSOMBOONCHAI
บจง.เอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
F M S ENTERPRISE RECRUITMENT
อุปนายกสมาคม
Vice Chairman
มือถือ/Mobile: 087-511-4686
โทรศัพท์/Tel: 02-946-2570
โทรสาร/Fax: 02-946-2570
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
4. นายวชิระ สำเร็จตระกูล
MR. WACHIRA SAMRETTRAKUN
บจง.ที ดับบลิว จำกัด
T.W. BUSINESS RECRUITMENT CO., LTD.
อุปนายกสมาคม
Vice Chairman
มือถือ/Mobile: 081-826-1619
โทรศัพท์/Tel: 02-539-7143-7
โทรสาร/Fax: 02-539-2524
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
5. นายกานต์ ศรีเปารยะ
MR. GARN SRIPAURYA
บจง.เทคโน-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
TECHNO-THAI INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.
เลขาธิการสมาคม
Secretary General
มือถือ/Mobile: 081-884-6460
โทรศัพท์/Tel: 02-938-6921-7
โทรสาร/Fax: 02-938-6928
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
6. นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล
MR. SUTTHIROT NANTHIPHAKWORAKUL
บจง.เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด
N.T.K BUSINESS MANPOWER CO., LTD.
รองเลขาธิการสมาคม
Deputy Secretary General
มือถือ/Mobile: 080-563-9151
โทรศัพท์/Tel: 02-556-0638-9
โทรสาร/Fax: 02-910-3001
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
7. นายอวิรุทธ์ วุฒิโชติวรกิจ
MR. AVIRUT WUTTHICHOTWORAKIT
บจง.วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด
VINC PLACEMENT CO., LTD.
เหรัญญิก
Committee Member
มือถือ/Mobile: 086-040-6909
โทรศัพท์/Tel: 02-949-9572
โทรสาร/Fax: 02-949-9580
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
8. นายนิจการ รักษ์อุดมการณ์
MR. NITGARN RUKUDOMKARN
บจง.ไทย ออลไรท์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์
THAI ALLRIGHT CONSULTANT&DEVELOPMENT
นายทะเบียน
Committee Member
มือถือ/Mobile: 081-808-9542 / 065-8185643
โทรศัพท์/Tel: 02-949-8765
โทรสาร/Fax: 02-949-8543
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
9. นายภูมิภัทร แซ่หลี่
MR. PHUMPHAT SAELEE
สุวรรณภูมิ ฮิวแมน ซัพพลาย จำกัด
SUVARNBHUMI HUMAN SUPPLY PLACEMENT CO., LTD.
ปฏิคม
Committee Member
มือถือ/Mobile: 089-699-7558
โทรศัพท์/Tel: 02-348-0200-1
โทรสาร/Fax: 02-348-0202
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
10. นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง
MR. CHINAWAT JAIKUSOLSOONGYING
บจง.ชินชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
CHIN CHAI MANPOWER INTERNATIONAL CO., LTD.
ประชาสัมพันธ์
Committee Member
มือถือ/Mobile: 085-487-5168
โทรศัพท์/Tel: 02-187-1114
โทรสาร/Fax: 02-187-1113, 02-187-1242
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
11. คุณเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์
MR. FUANGFOO CHEEWINMAHARAT
บจง.วี ดรากอน จำกัด
V. DRAGON RECRUITMENT CO., LTD.
กรรมการ
Committee Member
มือถือ/Mobile: 081-627-4916
โทรศัพท์/Tel: 02-530-9050-3
โทรสาร/Fax: 02-949-0853
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ www.vdragon.net
12. นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร
MR. PAPHONWAT BOONDAVIJIT
บจง.เซบา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
SHEBAH ENTERPRISE PLACEMENT CO., LTD.
กรรมการ
Committee Member
มือถือ/Mobile: 086-888-8119
โทรศัพท์/Tel: 02-538-6646
โทรสาร/Fax: 02-538-0836
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
13.

นางสาววิโรชา แซ่ผ่ง
MISS VIROCHA SAEPONG
บจง.สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด
SIAM WORK TRAVEL PLACEMENT CO., LTD.

กรรมการ
Committee Member
มือถือ/Mobile: 081-808-6574
โทรศัพท์/Tel: 02-509-5320-1, 02-509-5376
โทรสาร/Fax: 02-509-5328
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  
14. นายวิชิต ศรีสิทธิเดชารักษ์
MR. WICHIT SRISITTIDECHARAK
ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
LINKPRO INTERNATIONAL PLACEMENT CO., LTD.
กรรมการ
Committee Member
มือถือ/Mobile: 081-804-5839
โทรศัพท์/Tel: 02-932-9525-7
โทรสาร/Fax: 02-932-9530
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ www.linkproplacement.net
15. คุณกฤษณา แซ่ย่าง
MISS KRIDSANA SAE-YANG
บจง.ที.เอ็น.วาย. ไทร์นิตี้ จำกัด
T.N.Y. TRINITY MANPOWER CO., LTD.
กรรมการ
Committee Member
มือถือ/Mobile: 0081-915-7068
โทรศัพท์/Tel: 02-559-2359, 02-530-8152
โทรสาร/Fax: 02-530-7922
อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  

แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์