สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
163 ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 086-880-6024 โทรสาร : 0-2044-2424
อีเมล์ : toma_thai2013@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ 163 ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ไทย - กาต้าร์ร่วมหารือเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ประชุมคณะกรรมการร่วมตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์เกี่ยวกับระเบียบการจ้างแรงงานไทยในรัฐกาตาร์ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

ประเด็นในการหารือ มีดังนี้
1. โอกาสในการจ้างแรงงานฝีมือในกาตาร์
2. แนวทางและวิธีการจ้างแรงงานไทยในกาตาร์
3. การใช้ระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ (E-Link) เพื่อเก็บข้อมูลคนหางาน ตำแหน่งงาน บริษัทจัดหางาน และข้อมูลของนายจ้าง
4. ประสบการณ์ของไทยในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศเป้าหมายอื่น

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในกาตาร์ ประมาณ 7,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในสาขาช่างฝีมือในภาคก่อสร้าง เช่น ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างประกอบท่อ ช่างปูน และคนงานทั่วไป  และภาคบริการ (นวด/สปา)  ซึ่งเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานมากที่สุด รองลงมาคือแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน
ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน
Thai-Qatar
Thai-Qatar
ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน

แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์

กิจกรรม

การประชุมใหญ่ประจำปี 2562
Activity

การประชุมใหญ่ประจำปี 2562

17583
การประชุมสามัญประจำปี 2559 - สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
Activity

การประชุมสามัญประจำปี 2559 - สมาคมการจัด…

การประชุมสามัญประจำปี 2559 - สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ…

32325
TOMA visit Japan for business discussion
Activity

TOMA visit Japan for business discussion

TOMA VISIT JAPAN,

51866
 TOMA meet with NEW ZEALAND representative for Thai Skill for work oppotunity
Activity

TOMA meet with NEW ZEALAND representati…

TOMA had a meeting with NEW ZEALAND Representative for Thai …

67766
Delegation from Qatari Ministry of Labor and Social Affairs
Activity

Delegation from Qatari Ministry of Labor…

1. Mr. Ibrahim A. Al-Dehaimi, President, Permanent Committee…

31934
ไทย - กาต้าร์ร่วมหารือเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานในกาตาร์
Activity

ไทย - กาต้าร์ร่วมหารือเกี่ยวกับการจ้างแร…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ มโหสถ รองปล…

60116