สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ Thai Overseas Manpower Association ไปร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน


Toma News

Web link